Nya artiklar:

Linde   Se (inte bara) upp! Svensk kyrkotidning nr 7 2022_

Kunskapsarenor för diakoni Karlsson Kempi, Lounela, Löfgren & Sjöberg SKT nr 3 2022

 

Ny rapport om kunskapsutveckling:

Lounela  Magasin Diakoni-fokusdiakoni-2021-Strängnäs stift

 

Bodin m. fl. 2019 Att rusta församlingarna med kunskap SKT 3 2019

Christiansson & Linde Forskning om diakoni – en litteraturöversikt våren 2014

Diakoni i kontext Lutherska världsförbundet 2009

Edgardh 2018 om diakoniforskning SKT nr 3 2018

Lindström m.fl. 2018 Mötesplats för kunskapsutveckling SKT 9 2018

Linde 2017 Kunskapa mera i diakonalt arbete! SKT 3 2017

Lounela & Linde 2015 Diakoner i ledningsfunktioner Strängnäs stift

Möller 2019 Hur vet vi att vi gör ett bra jobb? SKT nr 3 2019

Sundström m.fl. 2019 om masterstudier SKT nr 9 2019