Ny artikel:  Sundström m.fl. 2019 om masterstudier SKT nr 9 2019

 

Bodin m. fl. 2019 Att rusta församlingarna med kunskap SKT 3 2019

Christiansson & Linde Forskning om diakoni – en litteraturöversikt våren 2014

Diakoni i kontext Lutherska världsförbundet 2009

Edgardh 2018 om diakoniforskning SKT nr 3 2018

Lindström m.fl. 2018 Mötesplats för kunskapsutveckling SKT 9 2018

Linde 2017 Kunskapa mera i diakonalt arbete! SKT 3 2017

Lounela & Linde Diakoner i ledningsfunktioner Strängnäs stift februari 2015

Möller 2019 Hur vet vi att vi gör ett bra jobb? SKT nr 3 2019