Lindström m.fl. 2018 Mötesplats för kunskapsutveckling SKT 9 2018

Edgardh 2018 om diakoniforskning SKT nr 3 2018

Linde 2017 Kunskapa mera i diakonalt arbete! SKT 3 2017

Diakoner i ledningsfunktioner Strängnäs stift februari 2015

Forskning om diakoni – en litteraturöversikt våren 2014

Diakoni i kontext Lutherska världsförbundet 2009