Spolén Diakonihuset Planeten SKT 9 2017

Ramén Diakonicentrum i Linköping SKT 9 2017

Linde Gör vi det bra? Hur vet vi det? SKT 8 2017

Linde 2017 Kunskapa mera i diakonalt arbete! SKT 3 2017_

Lindström Linde Frågor som väcker nyfikenhet SKT 3 2013

Lindström Linde Hur mäta diakoni? SKT 18 2012