Leo Sandberg  De fattigas hjälpare eller samhällets utmanare SKT nr 9 2018

Sandberg & Hansen Röstbärare SKT 3 2018

Spolén Diakonihuset Planeten SKT 9 2017

Ramén Diakonicentrum i Linköping SKT 9 2017

Linde Gör vi det bra? Hur vet vi det? SKT 8 2017

Linde Kunskapa mera i diakonalt arbete! SKT 3 2017

Lindström Linde Frågor som väcker nyfikenhet SKT 3 2013

Juhlin Samverkande diakonalt arbete i Malmö SKT 9 2013

Lindström Linde Hur mäta diakoni? SKT 18 2012 

Forsberg Diakonisamordning SKT 22 2012

Ljungström Ekhem Kornet SKT 22 2011