[i kronologisk ordning]

Hagman Värdeskapande diakoni SKT nr 3 2020_

Hagman  Att mäta eller inte mäta diakoni SKT 10 2019

Hagman Orienteringspunkter för gemenskapande diakoni SKT nr 9 2019

Linde Om kyrkans besökstjänst SKT 4 2019

Witt Diakoni för unga människor SKT nr 3 2019

Leo Sandberg  De fattigas hjälpare eller samhällets utmanare SKT nr 9 2018

Sandberg & Hansen Röstbärare SKT 3 2018

Spolén Diakonihuset Planeten SKT 9 2017

Ramén Diakonicentrum i Linköping SKT 9 2017

Linde Gör vi det bra? Hur vet vi det? SKT 8 2017

Löfgren Upprättelsemässa SKT nr 18 2013

Lindström Linde Frågor som väcker nyfikenhet SKT 3 2013

Juhlin Samverkande diakonalt arbete i Malmö SKT 9 2013

Lindström Linde Hur mäta diakoni? SKT 18 2012 

Forsberg Diakonisamordning SKT 22 2012

Ljungström Ekhem Kornet SKT 22 2011

Bodin Akuta behov är socialtjänstens ansvar SKT 22 2011

Geiron-Widén Kvalitet-en möjlighet till lärande 5-6 2008