Askeland, Harald 2016 Hverdagsledelse, Diakoni, verdier og ledelse i praksis

Nygaard_Marianne_Rodriguez  2015 ”Caring to know or knowing to care? Knowledge Creation and Care in Deacons’ Professional Practice in the Church of Norway.”

Jokela, Ulla 2011 Diakoniatyön paika ihmisten arjessa

Pädam, Tiit 2011 Ordination of Deacons

Linde, Stig 2010 Församlingen i granskningssamhället

Middlemiss Le Mon, Martha   2009  The In-between Church

Engel, Charlotte  2006 Svenska kyrkans sociala arbete

Holmström, Olof 1892 Om kyrklig fattigvård : ett praktiskt teologiskt inlägg i fattigvårdsfrågan för bestämmande af diakonikens begrepp

(Inscannad Universitetsbiblioteket i Lund, nås via nedanstående länk:)

https://www.alvin-portal.org/alvin/resultList.jsf?faces-redirect=true&includeViewParams=true&query=Om%20kyrklig%20fattigvård&searchType=EXTENDED&dswid=-6271