Nahlbom, Yukako 2018, Existential meaning-making in the midst
of meaninglessness and suffering

Askeland, Harald 2016 Hverdagsledelse, Diakoni, verdier og ledelse i praksis

Nygaard_Marianne_Rodriguez  2015 ”Caring to know or knowing to care? Knowledge Creation and Care in Deacons’ Professional Practice in the Church of Norway.”

Jokela, Ulla 2011 Diakoniatyön paika ihmisten arjessa

Pädam, Tiit 2011 Ordination of Deacons

Linde, Stig 2010 Församlingen i granskningssamhället

Middlemiss Le Mon, Martha   2009  The In-between Church

Engel, Charlotte  2006 Svenska kyrkans sociala arbete

Gellerstam, Göran 1971. Från fattigvård till församlingsvård. Utvecklingslinjer inom fattigvård och diakoni 1871- omkring 1895.

Gellerstam 1971 s 1-21 Inledning

Gellerstam 1971 s 22-71 Uppsala

Gellerstam 1971 s 72-124 Gävle

Gellerstam 1971 s 125-181 Lund

Gellerstam 1971 s 182-227 Göteborg

Gellerstam 1971 s 228-240 Falkenberg

Gellerstam 1971 s 241-273 Stockholm

Gellerstam 1971 s 274-306 Sammanfattning Referenser

 

Holmström, Olof 1892 Om kyrklig fattigvård : ett praktiskt teologiskt inlägg i fattigvårdsfrågan för bestämmande af diakonikens begrepp

(Inscannad Universitetsbiblioteket i Lund, nås via nedanstående länk:)

https://www.alvin-portal.org/alvin/resultList.jsf?faces-redirect=true&includeViewParams=true&query=Om%20kyrklig%20fattigvård&searchType=EXTENDED&dswid=-6271