Engel, Charlotte & Elisabeth Christiansson 2017 DIAKONINS STRUKTURER

Ideström, Jonas & Stig Linde 2017 Det här är någonting vi måste göra Rapport Sv k forskningsenhet

Linde, Stig 2016 Välfärd och kyrka  – underlag för reflektion

Forsell, Emilia m fl 2015 Barnrättsbyrån avrapportering

Christiansson Inghammar om FIN SKT 22 2013