Nya artiklar:

Leo Sandberg & Panican 2022 Ekonomisk hjälp från Svenska kyrkan

Henreksen & Neubeck 2022 litteraturöversikt idéburen välfärd

 

Christiansson, Elisabeth & Helena Inghammar  Om diakoni och församlingsinstruktioner   SKT 22 2013

Engel, Charlotte & Elisabeth Christiansson 2017 DIAKONINS STRUKTURER

Elmersjö, Magdalena 2020 Värdeskapande frivilligt socialt arbete

Forsell, Emilia m fl 2015 Barnrättsbyrån avrapportering

Hjort, Torbjörn & Stig Linde 2020 Decentraliserad diakoni En studie av tre församlingar RRSW 2020-5

Ideström, Jonas & Stig Linde 2017 Det här är någonting vi måste göra Rapport Sv k forskningsenhet

Ideström, Jonas & Stig Linde Welfare State Supporter and Civil Society Activist – Church of Sweden in the ”refugee Crisis” 2015     Social Inclusion 7(2) june 2019

Linde & Arvidson 2021 Strävan efter självständighet. Inre och yttre krav på en idéburen välfärdsaktör

Linde, Stig 2016 Välfärd och kyrka  – underlag för reflektion

Wijkström et al 2020 Bounce Back Better. Church and COVID-19