Stig Linde, Identitet och samspel – församlingsdiakoni i lokalsamhället, 2004