Johansson, Olena  2004 Kunskapa tillsammans Projektrapport från Linköpings stift

Linde, Stig  2004 Identitet och samspel – församlingsdiakoni i lokalsamhället