Diakonia in context LWF 2009

Seeking_Conviviality_Diakonia_Europe LWF 2013

Norska kyrkans plan för diakoni

Vägledning Flykting och migrationsfrågor Svenska kyrkan 2012