Ny rapport: Luleå stift Kartläggning av diakonala verksamheter i Luleå stift 2018-2019

 

Axelsson Nycander,Gunnel (red) Pengar i handen, 2013

Bodin, Magnus. Församlingar ger ekonomiskt bistånd, 2002

Bodin, Magnus. Stiftelsebyrå, 2013

Bodin, Magnus. På andra arenor, 2013

Christiansson, Elisabeth. Först och framför allt själen, 2003

Engel, Charlotte. Diakoni+unga svenskar+Barcelona, 2011

Engel, Charlotte. Borta bra men hemma bäst, 2013

Engel, Charlotte, Allt annat än som hemma, 2013

Hellqvist Sandberg 2017 En tid av möten

Hjalmarsson, Elisabeth Nya möjligheter, 2009

Hollmer, Miriam, Diakonenkät, 2009

Hollmer, Miriam, Ett öppnare församlingsliv_rapport_Analys av flyktingstöd inom Sv k  2015,_160429_

Juopperi, Matias & Satu Rekola. Att åldras värdigt i det nya hemlandet – finsk äldrediakoni, 2009

Karlsson, Magnus m.fl. Stadens fattiga och stadsmissionerna ESH, 2015

Lounela, Birgitta & Linde, Stig Diakoner i ledningsfunktioner Strängnäs stift 2016

Lutherska världsförbundet Diakoni i kontext, 2009

Lutherska världsförbundet Kyrkan i det offentliga rummet, 2016

Nordin, Thomas & Olofsgård, Katarina The identity of the deacon in the pastoral context seminar ELCZ 9-12 sept 2014

Ohlsson Al Fakir, Ida Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950, 2013

Palmer, Katrin Dessa mina minsta. Strängnäs stift 1997

Sohlberg,Kristina  Diakoni på landsbygden, 2014

Stockholms stadsmission-Rapport-hemlös 2016

Sundin, Nestor. Diakoni på 20-talet i Lappland. 1973

Sveriges Kristna Råd.  Diakoni – mer än ord Sanna Lindström & Hans-Erik Lindström, 2014

Älverbrandt, Linus  SROI-rapport Origo-Resurs, Uggletorpet, 2012