Rapporter om pandemin:

Rapport-utsatthet-i-pandemitid Sveriges Kristna Råd dec 2020

Läranderapport Insats Matkassen Södertälje Coronapandemin 2020

Diakonirapport_nov2020 Lunds stift

 

Axelsson Nycander,Gunnel (red) Pengar i handen, 2013

Bodin, Magnus. Församlingar ger ekonomiskt bistånd, 2002

Bodin, Magnus. Stiftelsebyrå, 2013

Bodin, Magnus. På andra arenor, 2013

Christiansson, Elisabeth. Först och framför allt själen, 2003

Engel, Charlotte. Diakoni+unga svenskar+Barcelona, 2011

Engel, Charlotte. Borta bra men hemma bäst, 2013

Engel, Charlotte, Allt annat än som hemma, 2013

Engel Charlotte Samtalsrelationer Nyköping 2015

Edgardh & Ellqvist Samverkan ASIH och Svenska kyrkan 2016 Stockholms stift

Hellqvist & Sandberg 2017 En tid av möten

Hjalmarsson, Elisabeth Nya möjligheter, 2009

Hollmer, Miriam, Diakonenkät, 2009

Hollmer, M. Ett öppnare församlingsliv_rapport_Analys av flyktingstöd inom Sv k  2015,_160429_

Hollmer, M. 2018 Hinder för diakonal utveckling. Rapport Sv kyrkan

Hollmer, M. 2018 Idéburet Offentligt Partnerskap

Hollmer, M. 2020 ”Ständigt söka nya vägar att vara kyrka” Nygammalt folkkyrkoideal i Västanfors Västervåla församling. Västerås stift.

Juopperi, Matias & Satu Rekola. Att åldras värdigt i det nya hemlandet – finsk äldrediakoni, 2009

Karlsson, Magnus m.fl. Stadens fattiga och stadsmissionerna ESH, 2015

Lounela, Birgitta & Linde, Stig Diakoner i ledningsfunktioner Strängnäs stift 2016

Luleå stift St Mary Slutrapport stift 2020 – sammanhang och egenmakt

Luleå stift Kartläggning av diakonala verksamheter i Luleå stift 2018-2019

Lunds stift 2020 Diakonalt arbete i Lunds stift under coronapandemin

Lutherska världsförbundet Diakoni i kontext, 2009

Lutherska världsförbundet Kyrkan i det offentliga rummet, 2016

Nordin, Thomas & Olofsgård, Katarina The identity of the deacon in the pastoral context seminar ELCZ 9-12 sept 2014

Ohlsson Al Fakir, Ida Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950, 2013

Palmer, Katrin Dessa mina minsta. Strängnäs stift 1997

Sohlberg,Kristina  Diakoni på landsbygden, 2014

Stockholms stadsmission-Rapport-hemlös 2016

Sundin, Nestor. Diakoni på 20-talet i Lappland. 1973

Sveriges Kristna Råd.  Diakoni – mer än ord Sanna Lindström & Hans-Erik Lindström, 2014

Sveriges kristna råd. Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020

Älverbrandt, Linus  SROI-rapport Origo-Resurs, Uggletorpet, 2012