https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/studien-diakonins-strukturer