En eftermiddag i diakoniforskningens tecken

Datum: 13 juni
Tid: 13.30-16.00
Plats: Aulan, Campus Ersta

Program

  • Välkomstord: Mats J Hansson & Moira von Wright
  • Projektet Diakonins mening. Moira von Wright
  • Utmaningar inom dagens diakoni. Elisabeth Christiansson & Charlotte Engel
  • Civilsamhällets religiösa organisationer. Linnea Lundgren
  • Etik och diakoni. Mats J Hansson
  • Sommarfika och samtal

Anmäl dig till eva.kjellman@esh.se