Hej!
Välkommen till diakoniforskningsseminarium den 12 maj!
Ämnet är Ingångar till diakoniforskning

Teamsmötet kl 13-15 kommer ge utrymme för gemensamt samtal, och beröra både praktiska och teoretiska aspekter på forskning om diakoni.

Det leds av Elisabeth Christiansson Drake, Stig Linde och Mats J Hansson.

anmäl dig via e-post: mats-j.hansson@mchs.se