”Kyrkan och de fattiga – en brukarstudie om erfarenheter av ekonomiskt och materiellt stöd.” Diakon Elinn Leo Sandberg, 26/9 kl 13.00, Grupprum 3, Stigbergsgatan 30 (campus Ersta).

anmäl dig till mats.j.hansson@esh.se

Höstens första diakoniforskningsseminarium