Blogg

http://diakonibloggen.com/

 

Stadsmissioner

Göteborgs kyrkliga stadsmission:  www.stadsmissionen.org

Kalmar stadsmission: www.kalmarstadsmission.se

Linköpings stadsmission: www.linkopingsstadsmission.se

Skåne stadsmission: www.skanestadsmission.se

Stockholms stadsmission: www.stadsmissionen.se

Uppsala stadsmission: www.uppsalastadsmission.se

Västerås stadsmission: www.vasterasstadsmission.se

 

Diakoniinstitutioner

Bräcke diakoni: www.brackediakoni.se

Diakonistiftelsen Samariterhemmet: www.samariterhemmet.se

Ersta diakoni: www.erstadiakoni.se

Stiftelsen Stora Sköndal: www.sssd.se

Vårsta diakonigård: www.varsta.se

 

Ekumenisk diakoni

Sveriges kristna råd: http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrka-samhalle/

Eurodiaconia: www.eurodiaconia.org

Kyrkornas världsråd https://www.oikoumene.org/resources/documents/diakonia

 

Forskning

International Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice (ReDi)   www.diaconiaresearch.org

Centrum för studier av religion och samhälle, Uppsala universitet    www.crs.uu.se

Diakoniforskning på Ersta Sköndal högskola  www.esh.se/forskning/diakoni.html

Svenska kyrkans forskningsenhet   www.svenskakyrkan.se/forskning

Forskning om diakoni och publikationer från Finska kyrkan:

http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp?open&cid=Content45D5F5

 

 

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans församlingar nås via: www.svenskakyrkan.se

 

Tidskrifter

Svensk kyrkotidnings diakoninummer: http://svenskkyrkotidning.se/diakoni/

Diaconia  Journal for the study of christian social practice:  www.v-r.de/en/magazine-0-0/diaconia_journal_for_the_study_of_christian_social_practice-500059/ 

Du kommer då till förlagets hemsida. Sök på Diaconia och du får upp några årgångar av tidskriften. Den senaste åren är det Open Access, dvs gratis.