Blogg

http://diakonibloggen.com/

 

Stadsmissioner

Göteborgs kyrkliga stadsmission:  www.stadsmissionen.org

Kalmar stadsmission: www.kalmarstadsmission.se

Linköpings stadsmission: www.linkopingsstadsmission.se

Skåne stadsmission: www.skanestadsmission.se

Stockholms stadsmission: www.stadsmissionen.se

Uppsala stadsmission: www.uppsalastadsmission.se

Västerås stadsmission: www.vasterasstadsmission.se

 

Diakoniinstitutioner

Bräcke diakoni: www.brackediakoni.se

Diakonistiftelsen Samariterhemmet: www.samariterhemmet.se

Ersta diakoni: www.erstadiakoni.se

Stiftelsen Stora Sköndal: www.sssd.se

Vårsta diakonigård: www.varsta.se

 

Ekumenisk diakoni

Sveriges kristna råd: http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrka-samhalle/

Eurodiaconia: www.eurodiaconia.org

 

Forskning

International Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice (ReDi)   www.diaconiaresearch.org

Centrum för studier av religion och samhälle, Uppsala universitet    www.crs.uu.se

Diakoniforskning på Ersta Sköndal högskola  www.esh.se/forskning/diakoni.html

Svenska kyrkans forskningsenhet   www.svenskakyrkan.se/forskning

 

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans församlingar nås via: www.svenskakyrkan.se

 

Tidskrifter

Svensk kyrkotidnings diakoninummer: http://svenskkyrkotidning.se/diakoni/

Diaconia  Journal for the study of christian social practice:  www.v-r.de/en/magazine-0-0/diaconia_journal_for_the_study_of_christian_social_practice-500059/