Diakoni – reflektion och praktik är en helt ny antologi, som ersätter Verbums ”Blå diakonibok”, den gamla trotjänaren från 2008. I den nya boken ges en bred bakgrund till diakoni och diakonat i Svenska kyrkan idag. Den teologiskt dramatiska framväxten ur diakonisällskapens verksamhet under 1800-talet, välfärdssamhället och den internationella ekumeniken under andra delen av 1900-talet – nytänkande, utmaningar, och stora förändringar vad gäller motiv, organisering och verksamhetsfält.

52638811-o@2x