Stora Sköndal har en intressant och ­sällan uppmärksammad roll i svensk social- och kyrkohistoria. Den tar sin början vid förra sekelskiftet med utbildning av manliga diakoner, en grundsten till 1900-talets utbildning av socialarbetare. Författarna, Elisabeth Christiansson Drake och Stig Linde, tecknar Stora Sköndals historia och lyfter även fram enskilda öden. Vilka var de första diakonerna och hur såg deras bakgrund ut? Den kristna diakonins betydelse för idén om samhällsförbättring genom sociala metoder uppmärksammas och boken visar också dess utmaningar när samhället förändras.

https://appellforlag.se/bok/stora-skondal/