Tre nya masteruppsatser!!!

Lounela, Birgitta  Församlingsdiakonins kännetecken Masteruppsats 2018

Karlsson Kempi  Att främja diakonala innovationer Masteroppgave 2018

Sundström, Harriet I bedömningens landskap Masteruppsats 2018

 

Alfsdotter, Annika. Stabilitet och förändring (magisteruppsats, 2012)

Bengtsson, Helena Att vara en zonare (magisteruppsats 2013)

Borum-Halvars, Rosita. Rättviks kyrkliga syföreningskvinnor (magisteruppsats, 2007)

Frisk, Birgitta. Barn och ungdomar i Gottsunda (magisteruppsats, 2006).

Gustafsson, Gunilla P  Ett Barmhärtighetens tecken Masteruppsats 2017

Gustafsson, Gunilla P.  Ecce Homo Diakonia (magisteruppsats 2006)

Isberg, Jonas, Diakoners arbete med papperslösa (examensarbete 2012)

Jonas Bodin, Pilgrimsvandring som ett rum for diakoni (masteruppsats 2016)

Karlsson Kempi, Eva-Mari.  Kvalitet och kvalitetsmätning (magisteruppsats, 2006)

Leijman,Maria.  Medarbetarskap. Drivkrafter och mångfald (magisteruppsats, 2006)

Linde, Stig Utfall och framgångsmått inom två socialt iriktade frivilligorganisationers (magisteruppsats 2001)

Linde, Stig Evaluering i ideellt arbete, Forsakonferensen Lund 2007 (paper)

Lindström, Sanna. Flykting- och asylverksamheten inom Linköpings stadsmission (magisteruppsats, 2006)

Olofsgård, Katarina. Professionell eller perspektivbärare -Om diakoners yrkesdientitet (magisteruppsats 2003)

Olsson, Stigs Kerstin. Psykoterapi, själavård, andlig vägledning (examensarbete 2014)

Erik Lundström Kyrkans visselblåsare (examensarbete 2014)

 

Länk till Diakonhjemmets Masteruppsatser om diakoni: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/97999/discover?rpp=10&page=1&group_by=none&etal=0&filtertype_0=subject&filter_0=diakoni&filter_relational_operator_0=equals