Nya masteruppsatser:

Löfgren, Susanna Diakonisyner i pandemins praktiker (Masteruppsats 2021)

Leijman, Maria Diakon utbildad för framtidens utmaningar (Masteruppsats 2021)

Sjöberg, Lena Nordisk diakoniforskning 2015-2019 (Masteruppsats  2020)

Theil, Erika  ”Att försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida”. En kvalitativ studie om implementering av mänskliga rättigheter i Svenska kyrkan 2020 (Examensarbete i mänskliga rättigheter)

 

Alfsdotter, Annika. Stabilitet och förändring (magisteruppsats, 2012)

Bengtsson, Helena Att vara en zonare (magisteruppsats 2013)

Bodin, Jonas Pilgrimsvandring som ett rum for diakoni (masteruppsats 2016)

Borum-Halvars, Rosita. Rättviks kyrkliga syföreningskvinnor (magisteruppsats, 2007)

Frisk, Birgitta. Barn och ungdomar i Gottsunda (magisteruppsats, 2006).

Gustafsson, Gunilla P  Ett Barmhärtighetens tecken (masteruppsats 2017)

Gustafsson, Gunilla P.  Ecce Homo Diakonia (magisteruppsats 2006)

Isberg, Jonas, Diakoners arbete med papperslösa (examensarbete 2012)

Karlsson Kempi, Eva-Mari.  Kvalitet och kvalitetsmätning (magisteruppsats, 2006)

Karlsson Kempi  Att främja diakonala innovationer (masteroppgave 2018)

Leijman,Maria.  Medarbetarskap. Drivkrafter och mångfald (magisteruppsats, 2006)

Leo Sandberg, Elinn  Stödets logik och dramaturgi (masteruppsats 2019)

Linde, Stig Utfall och framgångsmått inom två socialt iriktade frivilligorganisationers (magisteruppsats 2001)

Linde, Stig Evaluering i ideellt arbete, Forsakonferensen Lund 2007 (paper)

Lindström, Sanna. Flykting- och asylverksamheten inom Linköpings stadsmission (magisteruppsats, 2006)

Lundström, Erik Kyrkans visselblåsare (examensarbete Masterprogram 2014)

Lounela, Birgitta  Församlingsdiakonins kännetecken (masteruppsats 2018)

Olofsgård, Katarina. Professionell eller perspektivbärare -Om diakoners yrkesdientitet (magisteruppsats 2003)

Olsson, Stigs Kerstin. Psykoterapi, själavård, andlig vägledning (examensarbete 2014)

Sjöberg, Lena  Profet eller samverkanspart (magisteruppsats 2019)

Sundström, Harriet I bedömningens landskap (masteruppsats 2018)

 

 

Länk till VIDS och Diakonhjemmets Masteruppsatser om diakoni: https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/handle/11250/97999