Utvärdering – Projekt unga i hemlöshet Skåne stadsmission 20201208 Oskar Nilsson

St Mary Luleå stift – Slutrapport 2020 utvärdering EuropeanMind

Utvärdering-av-barn-i-start-BIS 160617, Annika Olsson m.fl technopolis group

Aktör för välfärd, Västerås stift i omförhandlingen av det svenska välfärdskontraktet. Utvärdering av ESF-projektet Aktör för välfärd. Curt-Olof Mann, Torbjörn Einarsson och Filip Wijkström, 2014

Utvärdering Ersta fristad, Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman,  2010

Social redovisning 2010 Gåvorna mötesplats & secondhand, Södertälje församling